E ardhmja e Mbrojtjes Civile në veri të Kosovës

Cila është gjendja momentale e Mbrojtjes Civile në veri të Kosovës? Cilat janë zgjidhjet e mundshme për të ardhmen e tyre? Këto pyetje janë në fokus të hulumtimit që së bashku...

Disa rreshta për letargjinë

Në këtë blog do të trajtoj disa çështje sociale që tash e sa kohë më preokupojnë. Korrupsioni dhe nepotizmi janë tashmë flagrante në institucionet tona. Papunësia dhe statusi i ulët social...

Edhe sa? Kur?

Kosovë, maj 2015. Nuk mund të ikë nga këta njerëz, nuk mund të ikë nga vetvetja. Nuk e di si është me të tjerët, por një ambivalencë është shpesh e pranishme...

Gjuhë e drejtë(si)

„Shqipja dhe Serbishtja dhe alfabetet e tyre janë gjuhë zyrtare në Kosovë dhe kanë status të barabartë në institucionet e Kosovës.” Neni 2, pika 2.1. Ligji mbi përdorimin e gjuhëve „Secili person ka...

Pesha e fjalës

Siç kemi mundur të shohim në njërin nga blogjet e fundit, autori është bazuar në temën e cila është momentalisht aktuale e të gjitha në lidhje me deklaratat e dhëna të...

Knowing You, Knowing Me

Disa të rinj shqiptarë dhe serbë, të talentuar për art dhe kulturë kanë filluar të shkëmbejnë kontaktet e para dhe të vendosin bazat e një bashkëpunimi ndërkul-turor, duke i kontribuar kësisoji...

Stagnim i normalizimit?

I humbur ne Stagnim është titulli që Big Deal (BIRN, CRTA dhe Internews Kosova) i ka vënë raportit të tyre të dytë të monitorimit të Marrëveshjes së Normalizimit të arritur në...

Pajtimi dhe ndërtimi i paqes

Pajtimi dhe ndërtimi i paqes, ballafaqimi me të kaluarën, nacionalizmi dhe perceptimi i të tjerëve, arsi-mi, fjalori i urrejtjes në media, këto ishin temat e seminarit të mbajtur kah fundi i...

Kërkimfalja nuk mjafton

Në njërin prej blogjeve të mëparshme kam folur për pajtimin dhe atë se si pajtimi është rruga e vetme që Ballkani duhet të ndjekë në mënyrë që të ketë paqe dhe...

Barriera e frustracione

Pritja e Bashkimit Evropian është bërë e padurueshme për liderët e vendeve gjatë orvat-jeve që të bëhen pjesë e “shoqërisë evropiane“, kështu që kanë vendosur që këtë heshtje ta ndërprejnë "në...