Demografi sociale

Në blogun e kaluar kam shkruar për potencialin e pashfrytëzuar turistik të komunës së Leposaviqit e cila sigurisht ka një prej potencialeve më të mëdha në mbarë Kosovën. Ndërkohë kam hasur...

Muaj pas muaji (shkurt)

Procesit të normalizimit iu dha një shtytje e re në muajin shkurt kur Përfaqësuesja e Lartë e BE-së, Federica Mogherini e rihapi dialogun. Në këto bisedime morën pjesë kryeministrat dhe ministrat...

Potencial i pashfrytëzuar

Maja e Pançiqit, pika më e lartë e Kopaonikut, që poashtu është një nga destinacionet më të popullarizuara turistike në regjion, gjeografikisht i takon komunës së Leposaviqit. Megjithëkëtë, kjo komunë është...

Normalizimi fqinjësor dhe integrimi në BE

Që nga fillimi, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës e Serbisë është kritikuar për mungesë transparence por sipas njërit prej ministrave të qeverisë së Kosovës, kjo mund të ndryshojë në...

Lajme nga jugu

Gjatë të gjitha ngjarjeve në 16 vitet e e fundit është ardhur tek një situatë ku populli serb në Kosovë ka mbetur praktikisht i ndarë në dy pjesë dhe atë në...

Ikja

I ballafaquar me peripecitë që i sjell jeta në Kosovë, kam qenë i detyruar të largohem nga vendi im i dashur dhe të përpiqem që të gjej veten në ndonjë botë...

Brainstorming për normalizim

Rrallëherë ndodh që shqiptarët e serbët e Kosovës të bashkohen për të diskutuar mbi problemet që i preokupojnë, e edhe më rrallë për sfidat politike dhe rezultatet që politika po i...

Shtatë vjet pas pavarësisë

Duket se ka pak arsye për të festuar shtatëvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Unë kam theksuar zëshëm se pavarësia e Kosovës ishte një kthesë e madhe që do të sillte sfida...

Dy muaj më vonë (3)

Kjo përmbledhje është disi e vonuar pasi vjen në fund të një viti dhe në fillim të tjetrit. Rrjedhimisht, ka pasur shumë festime por edhe shumë punë pasi përfundimi i tij...

Politika e dhunës

Tashmë kam shkruar në blogun e kaluar për ngjarjet që më nervozojnë dhe për të cilat nuk mund të besoj që ende po na ndodhin, që asgjë nuk kemi mësuar nga...