Nënshkruhet Marrëveshja e re e Kyçjes KOSTT/ENTSO-E

0
737

Pas votimit të suksesshëm në muajin prill nga ana e Grupit Regjional të Evropës Kontinentale (RGCE), sot më 30 qershor 2020 Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT z.Ilir M.Shala nënshkroi Marrëveshjen e re të Kyçjes në mes të KOSTT dhe ENTSO-E.

Me fillimin e implementimit të Marrëveshjes së re të Kyçjes në mes të KOSTT dhe ENTSO-E, KOSTT do të operoj si zonë rregulluese e pavarur brenda Bllokut AK me Republikën e Shqipërisë, në kuadër të zonës sinkrone të Evropës Kontinentale.

Marrëveshja e re e Kyçjes KOSTT/ENTSO-E pritet të fillojë së zbatuari në vjeshtë të këtij viti pas përfundimit të përgatitjeve teknike të Operatorëve të Sistemit Transmetues të Evropës Kontinentale dhe Koordinatorit Swissgrid (Operatori i Sistemit Transmetus të Zvicrës), derisa KOSTT tashmë ka realizuar të gjitha përgatitjet teknike operative për të qenë i gatshëm për fillimin e operimit të pavarur.

Marrëveshja e re e Kyçjes KOSTT/ENTSO-E përfshinë:

– Freskimin e Katalogut të masave, sipas rekomandimeve të Grupit të Projektit për KOSTT-in;

-Zëvendësimin e të gjitha referencave të doracakut të Operimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe me referencat e SAFA (Marrëveshja Kornizë e Zonës Sinkrone);

-Që kompania Elektrosever, të aplikojë në ZRRE dhe të licencohet brenda 30 ditëve sipas kornizës ligjore dhe rregullative të Kosovës, për të furnizuar me energji elektrike konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës.

Ndërkaq përfitimet nga operacionalizimi i Marrëveshjes janë të mëdha:

-Inkasimi i të hyrave nga shfrytëzimi i rrjetit transmetues interkonektiv apo alokimi i kapaciteteve dhe menaxhimi i kongjestioneve, që kap vlerën në mesatare vjetore 4.0 – 8.0 Mil EUR dhe nga transiti rreth 0.5 – 1.0 Mil EUR;

– Lëshimi në operim të plotë i linjës interkonektive 400 kV, Kosovë – Shqipëri;

-Implementimi i plotë i Marrëveshjes së Bllokut Rregullues Kosovë – Shqipëri, nënshkruar në Tiranë, më 26.11.2019;

– Bashkimi i tregjeve elektroenergjetike me Shqipërinë si dhe

– Pjesëmarrja me aksione në Bursën Shqiptare të energjisë elektrike (APEX)

Me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes, Kryeshefi i KOSTT z.Shala theksoi “Jam i lumtur që në vigjilje të 14 vjetorit të themelimit të kompanisë, po e konkludojmë këtë proces të merituar për të cilin kemi punuar për shumë vite. Falënderoj ekipin profesional të KOSTT për përkushtimin në këtë proces dhe edhe njëherë, i falënderoj për mbështetjen e vazhdueshme institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës, ZRrE, Ambasadën Gjermane, Bankën gjermane për Zhvillim-KfW, Ambasadën Amerikane, USAID, kompanitë homologe të ENTSO-E dhe të gjitha palët e tjera të interesit vendore dhe ndërkombëtare të cilët kanë qenë element shtytës për ne në këtë rrugëtim.’’

Ky është hapi i parë i cili e afron KOSTT-in drejt anëtarësimit në Rrjetin Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmetimit, si objektivë strategjike e kompanisë.

(kostt.com, 30/06/2020)