Pakicat etnike në Serbi e Kosovë si ura lidhëse

(Shkruar nergut për New Perspektiva) Krijimi i kombeve në Ballkan shpërfaq ideologjikisht një kombinim me elemente të botëkuptimit francez (kombit shtetëror) dhe atij gjerman (kombit kulturor) për shtetin, pra një përzierje të idesë franceze të shtetit nacional dhe kombit kulturor gjerman sipas Johann G. von Herder. Ky kombinim në këtë pjesë të Evropës ende vazhdon … Continue reading Pakicat etnike në Serbi e Kosovë si ura lidhëse