Izbori – praznik demokratije ili veliko spremanje

Ima i tumačenja da čak i sporazumi iz Brisela i Ohrida u vezi obaveznog formiranja ZSO gube smisao jer najjača politička stranka medju Srbima neće učestvovati, pa samim time neće imati ko da na terenu sprovede ono što je tim sporazumima i dogovoreno.

0
127

Najavljeni i zakazani izbori na Severu Kosova su, pored sastanaka u Briselu i Ohridu, konstantna tema medija na Kosovu, ali ne zato što će biti politički zanimljivi u smislu iskazivanja demokratske volje birača već zato što jedan od glavnih političkih aktera na severu Kosova neće učestvovati na tim izborima. Nakon napuštanja institucija od strane predstavnika Srba na svim nivoima, postalo je jasno da bez učešća Srpske liste (SL) na tim izborima postaje upitno koliko će ti izbori kao svoju posledicu imati legitimitet izabranih predstavnika. To kažemo imajući u vidu da Srpska lista na nekoliko prethodnih izbora beleži ogromnu podršku od strane stanovništva koja na severu živi pa se logično postavlja pitanje koliko je adekvatno organizovati izbore ako na njima ne učestvuje najjača politička stranka koja bi na birališta izvela veliki broj glasača i time dala legitimitet samom izbornom procesu u celini. Svakako, jasno je da se izbori zakazuju na osnovu zakona i zakonske potrebe ali ako se sagleda i politički aspekt nejasno je kako će sami izbori i proteći i da li će biti ispoštovane zakonske odredbe najnižeg cenzusa koji bi dao validnost samim izborima. Osim toga političkli subjekti koji su se ipak prijavili za učešće na pomenutim izborima su ili novi na političkoj sceni ili su u nekom od prethodnih perioda bili na vlasti pa sa tih pozicija sklonjeni u nekom od izbornih procesa, jedino u tom pogledu izbori mogu biti praznik demokratije jer bi pružili šansu nekim novim političkim snagama koje bi na tim lokalnim izborima imali svoje debitovanje ali u svakom drugom smislu predstojeći izbori su pod velikim znakom pitanja.

Sa druge strane neki od analitičara navode i moguće druge razloge pa tako npr Dušan Janjić koji kao jedan od razloga odustajanja od izbora od strane SL vidi i tu nameru da se na taj način izvrši svojevrsno čišćenje političke scene na Severu Kosova i kao takvo postigne da se SL na miran način skloni iz političkog života kao stranka koja je imala ulogu da u jednom periodu na terenu ostvari odredjene političke rezultate i, kada je to sprovela, sama po sebi je izgubila smisao daljeg postojanja. Iako deluje poprilično nelogično, jasno je da ima i ovakvih mišljenja i u samom narodu na Severu s obzirom da ima i onih koji su na ovaj ili onaj način nezadovoljni politikom SL a da pritom nisu pristalice nijedne od novih političkih stranaka na Severu, tj onih koje će uzeti učešća na izborima. Metod kojim bi se izvršilo to političko svojevrsno čišćenje nije za pohvalu ali je svakako poznat kroz istoriju i ne bi bilo prvi put da se neka stranka na ovaj način skloni iz političkog života. Svakako ostaje da vidimo, ali jasno je da u ovakvoj situaciji sami izbori i njihov rezultat ne bi ni imali smisla na terenu jer ne bi oslikavali jasnu političku volju stanovništva koja na pomenutom terenu i živi a upravo to i jeste smisao izbora.

Kako navode mediji, ima i tumačenja da čak i sporazumi iz Brisela i Ohrida u vezi obaveznog formiranja ZSO gube smisao jer najjača politička stranka medju Srbima neće učestvovati, pa samim time neće imati ko da na terenu sprovede ono što je tim sporazumima i dogovoreno, tj. izgubio bi se krajnji politički korisnik posledica sporazuma, ako tako možemo reći, što samo po sebi i jeste logično tumačenje, ali ako imamo u vidu da sam proces koji je izašao kao posledica sastanaka u Briselu, a posebno u Ohridu, predstavlja dug proces, jasno je da do formiranja ZSO još dugo neće doći, pa samim time se gubi i motiv da SL učestvuje u izbornom procesu tj. prostije rečeno, nema onog jasnog cilja da se na izbore izadje jer se krajnji rezultat pominjanih sastanaka još uvek ne vidi ni u nekoj daljoj perspektivi. Svakako izbori su tu, odluke su tu, a posledice svega toga ćemo videti nakon izbora ako do tada ne dodje do promene odluka nekih od aktera u celokupnom ovom procesu.

Napomena: Mišljenja i stavovi izneseni u ovom tekstu su isključivo autorski i ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja New Perspektive.