‘Otvoreni Balkan’ protiv utaje poreza, za priznavanje diploma

0
222

Srbija, Severna Makedonija i Albanija obavezaće se na udružena nastojanja u pravcu suzbijanja utaje poreza u te tri države.

To stoji u tekstu Memoranduma o razumevanju, u koji je Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid, a na koji bi predstavnici tri države trebalo da stave potpis u makedonskom gradu Ohridu, na sastanku inicijative “Otvoreni Balkan” zakazanom za sredu, 8. jun.

Osim ovog, u Ohridu će biti potpisan i sporazum o priznavanju visokoškolskih diploma, te memorandumi o kulturnoj i saradnji u oblasti turizma.

Ni u jednom od četiri planirana dokumenta se ne spominje proširenje, ali se upućuje poziv eventualno zainteresovanim državama za saradnju u budućnosti.

Inače, na samitu u Ohridu prisustvovaće po prvi put i predstavnik Crne Gore, premijer Dritan Abazović.

On je izložen kritikama dela javnosti u zemlji zbog neisključivanja mogućnosti da se Crna Gora pridruži “Otvorenom Balkanu”, inicijativi začetoj 2019. godine, koja do danas, bez obzira na to što ima podršku EU, kao i kako ranije tako i aktuelne administracije SAD, nije ostvarila proširenje.

U Ohrid dolazi i Zoran Tegeltija, predsedavajući Veća ministara BiH, o čemu Predsedništvo te države, kako je izneo jedan od njegova tri člana Šefik Džaferović, nije obavešteno.

Trojica inicijatora Edi Rama, premijer Albanije, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i Zoran Zaev, bivši premijer Severne Makedonije, osmislili su ovaj koncept sa svrhom uspostavljanja zone slobodnog kretanja ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu.

Šta piše u delu o porezu?

U tekstu Memoranduma koji se tiče poreza, a koji se potpisuje deset meseci nakon što je ova zapadnobalkanska inicijativa i zvanično nazvana “Otvoreni Balkan” umesto ranijeg imena “Mini Šengen”, napominje se da potpisnice imaju u vidu “povećani značaj” saradnje u borbi protiv fiskalne evazije, odnosno izbegavanja plaćanja poreza.

“Odredbe ovog dokumenta neće rezultirati bilo kakvim posebnim odlukama ili aktivnostima koje bi bile obavezujuće i nametnute bilo kojoj od strana ili trećoj strani”, podvučeno je u Memorandumu.

Između ostalog, u ukupno osam članova dogovora se navodi i potreba zajedničkog rada na podsticanju poštovanja poreskih obaveza u tri države. Dodaje se i da svaka država može imenovati osobu koja će u njeno ime koordinirati aktivnosti po pitanju poreske discipline.

Takođe, svaka strana snosi svoje troškove primene Memoranduma.

Ubrzavanje priznavanja diploma

U tekstu predviđenog Sporazuma u oblasti međusobnog priznanja diploma, u koji je RSE imao uvid, izneto je zalaganje za ubrzavanje procedura priznavanja visokoškolskih diploma između Srbije, Albanije i Severne Makedonije.

Sporazum od sedam članova se odnosi na obrazovne profile petog nivoa (visoko školsko obrazovanje), kao i na nivou od šest do osam Evropskog okvira kvalifikacija (od naprednog do vrhunskog visokoškolskog znanja i veština).

Precizirano je da u slučaju diploma koje su overene Apostille pečatom nadležne institucije postupaju po direktnom priznanju. Apostille pečat je oznaka legalizacije dokumenata koji se koriste u međunarodnoj pravnoj korespondenciji.

Ukoliko se pojavi sumnja u verodostojnost diplome, predviđena je mogućnost da se elektronskim putem zatraži potvrda od institucije koja ju je izdala. Rok za odgovor sa te adrese je 14 dana, a za kompletno završavanje procesa priznavanja 20 dana.

Precizira se da će diplome u Albaniji priznavati Centar za obrazovne usluge pri Ministarstvu obrazovanja, u Srbiji Agencija za kvalifikacije za profesionalno priznavanje, a u Severnoj Makedoniji Jedinica za priznavanje profesionalnih diploma Ministarstva obrazovanja.

Tri članice “Otvorenog Balkana” pozivaju i u ovom slučaju ostale države Zapadnog Balkana da se pridruže Sporazumu.

Memorandum o kulturnoj razmeni

Kako je navedno, sa ciljem promovisanja kulturne raznolikosti, međukulturnog dijaloga i međusobnog razumevanja, tri strane nameravaju da potpišu i Memorandum o razumevanju u kulturnoj saradnji na Zapadnom Balkanu.

U sedam članova Memoranduma, u koji je RSE imao uvid, potpisnici se obavezuju na produbljivanje institucionalne saradnje u kulturi.

Ugovorne strane navode da će nastojati da povećaju broj konkursa za finansiranje kulturnih projekata.

“Prioritet će biti davani projektima mobilnosti koji su inovativni, eksperimentalni i/ili multidisciplinarni, i koji povezuju potencijalne operatere iz više ugovornih strana”, navodi se u dokumentu.

U članu 6. Memoranduma se precizira da će države potpisnice “u najkraćem mogućem roku” izraditi “zajednički kulturni kalendar”.

U planu “turistička mapa”

U Memorandumu o razumevanju u oblasti turizma na Zapadnom Balkanu, koji bi takođe trebalo da bude potpisan u Ohridu, a u koji je RSE imao uvid, predviđa se pak formiranje turističke mape pod nazivom “Otvoreni Balkan”.

Države potpisnice se obavezuju na podsticanje kontakata između svojih turističkih organizacija i radnika, a predviđeno je i formiranje posebne radne grupe za ovu oblast.

“Ugovorne strane se, formiranjem posebnih radnih grupa, obavezuju na identifikaciju pravnog okvira u oblasti turizma, kao i da će pokrenuti napore za usklađivanje svojih zakona”, precizirano je u jednom od osam članova Memoranduma.

Uz to, potpisnice navode da će nastojati da razmenjuju informacije o svojim zakonodavstvima iz oblasti zaštite prirodnih resursa i očuvanja istorijskog i kulturnog nasleđa, koji su turističke atrakcije.

“Ugovorne strane će, u skladu sa svojim domaćim zakonima, promovisati stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija u turističku privredu”, navodi se još.

Kao element slaganja sve tri strane u oblasti turizma, precizirano je da se širenje pomorskog, rečnog i jezerskog turizma može smatrati “kapijom regionalnog turizma”.

(slobodnaevropa.org, 03/06/2022)