Srbija i njen zastareli pristup u odnosu na realnost Kosova

Nedavni zahtev za povratak srpskih trupa na Kosovo, protesti nelegalnih struktura i nedostatak konstruktivnosti uopšte gledano po pitanju Kosova dokazuju kako je za srpsku državu veoma teško da prihvati novu realnost jednog nezavisnog Kosova koje ima i ambicije da uspostavlja svoj suverenitet.

0
67

Dok su napori za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije dizajnirani da reše neslaganja putem dijaloga koji se smatra kao propisan pristup u ovom pravcu, nedavne tenzije koje su se pojavile na severu Kosova dokazuju da, uprkos ovoj alternativi, država Srbija kao da se još nije odvojila od “duhova” prošlosti – njihovog militarističkičkog pristupa naspram države Kosovo, čak i u vreme kada imamo posla sa potpuno novom stvarnošću. Ovakvi postupci dokazuju da srpska država i dalje ne samo da ne prihvata, već, pre svega, podriva suverenitet Kosova i da ne uspeva da se otrgne od prošlosti. Štaviše, ovi postupci dokazuju da Srbija ne poštuje očekivanja od procesa dijaloga ili ga pak, potpuno ignoriše kao proces koji bi trebalo da stabilizuje odnose među državama.  

Nedavno je država Srbija uputila zahtev KFOR-u za povratak 1000 srpskih trupa na Kosovo. Povodom toga, premijer Kosova, Albin Kurti, rekao je da ovakav postupak Srbije izražava “nostalgiju” Srbije za prošlošću, i, iznad svega, pokazaje njenu nemoć. Tačnije rečeno, Kurti se izjasnio o Srbiji rekavši sledeće:  “oni su, koliko ja znam, uputili zahtev KFOR-u. Sada, naravno da je ovaj zahtev nerealan, više govori o njima, nego o našoj zemlji, nikada nije bilo potrebe za srpskim vojnicima u Republici Kosovo, nikada nije bilo potrebe za srpskim vojnicima u 20. ili 19. veku, sada njihov zahtev više pokazuje da su se zaglavili u devetnaestom i dvadesetom veku.” On je zatim dodao da je takav zahtev “više izraz njihove nemoći nego njihove moći” i kao takav on dokazuje kako je Srbija još uvek preokupirana njenom željom, sada već utopističkom, da učini sve što je moguće da podriva i eventualno čak ukine široko prihvaćen suverenitet Kosova.  

Treba imati u vidu da takav zahtev Srbije neminovno ima jednu negativnu militarističku konotaciju. Treba imati u vidu da dešavanja na severu Kosova, tenzije i diskursi među državama koje su pre ne mnogo godina imale veoma težak sukob (iako bi tačan izraz bio da je izvršena agresija na Kosovo) daju jednu posebnu vrstu značenja takvom zahtevu iz Srbije. Ovakvi potezi pokazuju da Srbija živi sa militarističkom prošlošću i sa šovinističkim tendencijama kroz iskazivanje iracionalne potrebe za srpskim trupama u jednoj nezavisnoj državi, a pre svega u državi koja zaista nema problem sa pitanjem teritorijalne odbrane sve dok ima dovoljno trupa KFOR-a sa stalnim potencijalom za povećanje tih trupa. S tim u vezi, Srbiji treba da bude jasno da takve izjave ne doprinose ni njoj kao strani i iznad svega, služe kao podsetnik međunarodnoj zajednici da je ovoj zemlji teško ignorisati istorijsku ambiciju da interveniše na Kosovu. 

Ovakve izjave iz Srbije i dozvoljavanje antiinstitucionalnog delovanja nelegalnih struktura na Kosovu dokazuju da je srpska država samo formalno pristupila procesu dijaloga i da u praksi nastavlja da sledi pristup koji ne iskazuje neku tendenciju normalizacije odnosa sa Kosovom. Takvi postupci dokazuju neku vrstu konzistentnosti Srbije u pogledu nekonstruktivnosti u odnosu na državu Kosovo. U isto vreme, ovakvi postupci su dodatni argument za nedostatak efikasnosti dijaloga kao procesa u celini i nepokolebljivu srpsku volju da na svaki način potkopa svaki pokušaj konsolidacije državnosti Kosova. To je, normalno, zastareo pristup u odnosu na Kosovo, od kojeg srpska država ne može da se udalji.

Treba imati u vidu da je srpska država pokazala neku vrstu doslednosti u pogledu pristupa prema Kosovu. Reč je o odsustvu odvojenosti od zastarelih šovinističkih ambicija da se direktno mešaju u suverenitet Kosova. Nedavni zahtev za povratak srpskih trupa na Kosovo, protesti nelegalnih struktura i nedostatak konstruktivnosti uopšte gledano po pitanju Kosova dokazuju kako je za srpsku državu veoma teško da prihvati novu realnost jednog nezavisnog Kosova koje ima i ambicije da uspostavlja svoj suverenitet. 

Napomena: Mišljenja i stavovi izneseni u ovom tekstu su isključivo autorski i ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja New Perspektive.